toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

VCB - THÊM VÀO - Chuẩn bị đà tăng trưởng - Báo cáo chi tiết

Phân tích doanh nghiệp

17/05/2011

Chuẩn bị đà tăng trưởng: Chúng tôi thực hiện báo cáo chi tiết cho ngân hàng Vietcombank (VCB) với khuyến nghị THÊM VÀO và giá mục tiêu 32.300 đồng.
Tags: VCB

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center