Trung tâm phân tích
Quay lại

TDM - Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thâu tóm các công ty cấp nước khác - Báo cáo ĐHCĐ

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của TDM tại tỉnh Bình Dương vào ngày 28/03. Cuộc họp đã thảo luận về 1) kế hoạch kinh doanh năm 2023 và 2) kế hoạch tăng vốn của công ty. Ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng trong năm 2023 dù nguy cơ suy thoái kinh tế. Ngoài ra, công ty đang xúc tiến kế hoạch vốn XDCB khi công ty kỳ vọng các nhà máy nước hiện tại sẽ được sử dụng hết công suất trong 2 năm tới.

ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2023 với doanh thu đạt 527 tỷ đồng (+10% YoY) và LNST đạt 298 tỷ đồng (+35% YoY), dựa trên giả định tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm đạt 10% YoY (so với dự báo của chúng tôi là tăng trưởng 13% YoY). Kế hoạch doanh thu và LNST năm 2023 của TDM tương ứng lần lượt 95% và 88% dự báo cả năm 2023 của chúng tôi — phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng TDM đã vượt kế hoạch LNST trung bình 15% trong 6 năm qua.

Cổ đông đã thông qua việc TDM thực hiện phương án tăng vốn chủ sở hữu thông qua đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 vào năm 2023 (cụ thể, cổ đông sở hữu cứ 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu). Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu tương ứng tổng số tiền thu được là 300 tỷ đồng, chủ yếu sẽ được dùng để đầu tư vào các công ty cấp nước khác, bao gồm CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW) và CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW).
-

Powered by Froala Editor