Trung tâm phân tích
Quay lại

SSI [MUA +23.9%] - Dự báo thấp hơn cho năm 2023, nhưng triển vọng dài hạn vẫn duy trì - Cập nhật

- Chúng tôi giữ giá mục tiêu cho SSI là 23.600 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. 

- Mặc dù SSI có thể phải đối mặt với những thách thức ngắn hạn trước những bất ổn hiện tại ở cả thị trường trong nước và thế giới, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm về tăng trưởng trong trung và dài hạn của lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam. Và SSI – với vị thế là một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam – kỳ vọng sẽ được hưởng lợi. 

- Chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 9,5% xuống 1,6 nghìn tỷ đồng (-4,5% YoY) chủ yếu do (1) dự báo doanh thu môi giới giảm 11,1% do mức điều chỉnh giảm đối với giả định của chúng tôi về giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong năm 2023 và thị phần của SSI trên 3 sàn giao dịch của Việt Nam, (2) doanh thu cho vay ký quỹ giảm 10,3% do chúng tôi điều chỉnh giảm giả định đối với dư nợ cho vay ký quỹ của SSI và (3) chi phí đi vay tăng 5,2%.

Powered by Froala Editor