toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

SBT - MUA - Mở rộng đồn điền tại Campuchia sẽ thúc đẩy tăng trưởng - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp

19/09/2012

Chúng tôi nâng khuyến nghị cho SBT từ NẮM GIỮ lên MUA, giá mục tiêu tăng từ 17.500 đồng lên 20.500 đồng. Chúng tôi điều chỉnh tăng chủ yếu phản ánh việc công ty mở rộng vùng trồng trọt ở Campuchia làm diện tích trồng mía tăng lên 15.000 hecta, tăng 25%. Chúng tôi dự báo doanh thu tăng 15% và lợi nhuận tăng 23% trong năm 2013 nhờ diện tích trồng mới này.
Tags: SBT

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center