toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

SBT - MUA - Hoạt động hiệu quả trong môi trường cạnh tranh - Báo cáo chi tiết

Phân tích doanh nghiệp

15/07/2011

Hoạt động hiệu quả trong môi trường cạnh tranh: Chúng tôi thực hiện báo cáo chi tiết cho CTCP Bourbon Tây Ninh (HSX: SBT), một trong những nhà sản xuất đường lớn nhất Việt Nam với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 14.200 đồng/cổ phiếu, ...
Tags: SBT

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center