Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

PVI - MUA - Duy trì giá mục tiêu, khuyến nghị MUA với mức định giá hấp dẫn - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp

21/01/2011

PVI hiện đang được giao dịch ở mức P/B rất hấp dẫn là 0,8x, thấp hơn nhiều so với mức 1,3x của trung bình ngành trong khu vực và 1,9x của các công ty bảo hiểm trong nước vốn chịu tác động mạnh từ kết quả định giá cao của BVH.
Tags: PVI

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center