Trung tâm phân tích
Quay lại

PVD [MUA +27,9%] - Giá thuê ngày của PVD tăng dần đến đỉnh năm 2014 - Cập nhật

- Chúng tôi tăng giá mục tiêu cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) thêm 20% lên 25.000 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi cao hơn 12%, chủ yếu được thúc đẩy bởi giả định giá thuê ngày của giàn khoan tự nâng (JU) cao hơn 4% của chúng tôi. P/B tương ứng với giá mục tiêu của chúng tôi là 1,0 lần. 

- Chúng tôi tăng dự báo giá thuê ngày trung bình của giàn JU trong giai đoạn 2023-2027 thêm 4% do thị trường giàn JU thắt chặt hơn dự kiến và tác động tích cực có độ trễ của giá dầu cao đối với giá thuê ngày. Chúng tôi duy trì giả định giá dầu Brent trung bình là 90 USD/thùng cho năm 2023 và 75 USD/thùng cho giai đoạn 2024-2027. 

- Chúng tôi kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2023 sẽ tăng khoảng 3 lần YoY do giá thuê ngày giàn JU trung bình tăng 20% YoY và đội giàn khoan JU của PVD hoạt động với 96% công suất (so với 85% vào năm 2022). 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2023 và 2024 lần lượt đạt 12,1 triệu USD và 48,9 triệu USD, tương ứng 11% và 43% của mức đỉnh năm 2014 của PVD. Các giả định về giá thuê ngày của chúng tôi đối với PVD là 78.000 USD và 95.000 USD cho năm 2023 và 2024 — lần lượt tương ứng 50% và 60% của mức đỉnh năm 2014 (khoảng 155.000 USD) và mức chiết khấu 38% và 27% so với giá thuê ngày trong khu vực. 


Powered by Froala Editor