toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

PVD - KHÔNG KN - Đầu tư để tiếp tục tăng trưởng - Cập nhật ĐHCĐ

Phân tích doanh nghiệp

21/05/2012

Chỉ tiêu 2012 cao hơn dự báo của chúng tôi một chút; tỷ suất lợi nhuận có thể đặt ra cao hơn. ĐHCĐ đã thông qua chỉ tiêu doanh thu 10.100 tỷ đồng (tăng 9,7% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.150 tỷ đồng (tăng 7,8%). Dù giàn khoan TAD mới đưa vào hoạt động có giá thuê rất tốt ở mức 205.000USD/ngày, mục tiêu tăng trưởng doanh thu như vậy giảm còn một nửa so với năm 2011 (tăng 21,6%).
Tags: PVD

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center