Trung tâm phân tích
Quay lại

PPC [PHTT +8,2%] - Giảm dự báo sản lượng cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 - Cập nhật

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 12,6% giá mục tiêu xuống 14.600 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ MUA xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC). 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do chúng tôi giảm định giá cho riêng mảng phát điện của PPC khi chúng tôi điều chỉnh giảm 9% dự báo tổng LNST giai đoạn đoạn 2023-2027, do chúng tôi giảm giả định sản lượng điện trung bình của nhà máy nhiệt điện than Phả Lại 1 58% cũng như chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo doanh thu năm 2023 do trước đây PPC ghi nhận doanh thu chưa chính xác. Chúng tôi cũng điều chỉnh hạ dự báo LNST năm 2023 và định giá cho HND và QTP do chúng tôi giảm dự báo sản lượng điện theo hợp đồng và tăng dự phóng giá than. 

- Chúng tôi dự báo LNST năm 2023 của PPC sẽ giảm 29% YoY dù tổ máy phát điện S6 sẽ được vận hành trở lại từ giữa năm 2023, do (1) kỳ bảo dưỡng lớn đối với tổ máy phát điện 3 & 4 của nhà máy nhiệt điện than Phả Lại 1, độ khả dụng kém và nhiều vấn đề kỹ thuật của các tổ máy phát điện này, và (2) việc điều chỉnh giảm ghi nhận doanh thu.

Powered by Froala Editor