Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Xu hướng giảm ngắn hạn vẫn tiếp tục. Hãy chờ đợi.

Chỉ số VNI đóng cửa giảm 0,57%, hay 2,36 điểm tại ngưỡng 410,73 điểm, chỉ trên ngưỡng đảo chiều Fibonacci 50% 410 điểm một chút. Chúng tôi sẽ phải quan sát xem có duy trì được ngưỡng này không. Nếu không, ngưỡng hỗ trợ chính tiếp theo là 400 điểm. Tạm thời, đánh giá ngắn hạn vẫn là GIẢM trong khi chúng tôi giữ nguyên đánh giá trung hạn là TRUNG LẬP. Tuy nhiên, nếu chỉ số mất mốc 400 điểm, chúng tôi sẽ buộc phải hạ đánh giá trung hạn xuống GIẢM. Chúng tôi sẽ quan sát ngưỡng này cẩn thận.