Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thị trường có thể phục hồi nhẹ

Đà giảm của thị trường chững lại về gần cuối phiên sau khi chỉ số HNX-Index hình thành đáy lịch sử mới 54.62 điểm, chỉ số VN-Index xuyên thủng dưới mức 390. Theo quan sát của chúng tôi, cả hai chỉ số đều hình thành mẫu hình nến Hammer với khối lượng giao dịch tăng nhẹ, chỉ số VN-Index đang giao dịch quanh mức hỗ trợ 388 (đây là mức hỗ trợ được tạo bởi đường Uptrend hình thành từ đáy đầu năm 2012 và đáy của phiên giao dịch 24/08/2012).