Phân tích kỹ thuật - Thị trường chưa đủ điều kiện thu hút dòng tiền quay trở lại

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Thị trường giảm nhẹ, cả hai chỉ số vẫn chưa vượt qua được các mức 380 và 51.5 khiến cho thị trường chưa đủ điều kiện thu hút dòng tiền quay trở lại. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ trong nhịp giảm điểm và tiến gần với mức trung bình 20 ngày.
play
/en/research-center