Phân tích kỹ thuật - Mô hình ngắn hạn và trung hạn cho VNI & HNX không đổi

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

VNI đóng cửa tại 487,62, giảm 0,45 điểm hay 0,10%. MSN và VIC lấy đi của chỉ số nhiều điểm nhất với lần lượt 1,76 điểm và 0,47 điểm. STB và HAG lần lượt đóng góp 1,1 và 0,56 điểm vào chỉ số. Chỉ số đã không thể vượt được ngưỡng cao nhất hôm qua là 492,44 điểm. Thị trường đang tiến gần ngưỡng tâm lý 500 điểm, đây có thể là lý do khiến thị trường khó tăng cao hơn. Tuy nhiên, mô hình ngắn hạn và trung hạn vẫn tích cực, có thể kiểm tra mốc 500 và sau đó là 529 (cao nhất trong tháng 2/2011).
play
/en/research-center