Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Khuyến nghị MUA trung hạn: FPT, giá mục tiêu 57.000, tỷ lệ tăng giá 15%

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đóng cửa tăng 0,3% lên 351,55. Các chỉ số kỹ thuật ngắn hạn tiếp tục được cải thiện. Chỉ số có thể được nâng bậc trong ngắn hạn lên TĂNG vào tuần giao dịch đầu tiên của năm mới. Chúng tôi đã đề cập đến hai tình huống có thể xuất hiện tín hiệu MUA trung hạn trong bản tin trước là 1) Chờ chỉ số giảm xuống mức 330, như vậy các chỉ số vốn đã giảm sâu sẽ giảm xuống mức thấp hơn, hoặc 2) theo dõi tín hiệu MUA ngắn hạn khi vừa bắt đầu. Ngưỡng MUA ngắn hạn hiện