Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Áp lực điều chỉnh nhẹ vẫn còn

Thị trường điều chỉnh nhẹ với khối lượng sụt giảm so với phiên trước đó, nhưng khối lượng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 ngày. Chỉ số VN-Index xuất hiện mẫu hình Spinning Tops và vẫn giao dịch dưới mức trung bình 50 ngày, còn chỉ số HNX-Index vẫn giao dịch trên mức trung bình 20 ngày.