Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 30-11-2011 - HNX chạm mức thấp nhất trong lịch sử. Tiếp tục quan sát và chờ đợi.

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đóng cửa giảm 0,58% về mức 380,69 nhưng vẫn trên ngưỡng hỗ trợ 379,38. Nếu chỉ số giảm dưới ngưỡng này sẽ kích hoạt tín hiệu BÁN ngắn hạn và nếu đóng cửa trên 391,42 sẽ kích hoạt tín hiệu MUA ngắn hạn. Vì vậy, bậc dự báo ngắn hạn hiện tại là ÍT BIẾN ĐỘNG. HNX đóng cửa giảm 1,48% về mức 60,47, ngưỡng thấp nhất trong lịch sử tính tới thời điểm này. HNX đã giảm khoảng 10% kể từ khi chúng tôi hạ bậc xuống GIẢM ngắn hạn vào ngày 03/11. Chúng tôi vẫn thận tr