toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 19-09 -2011 Khuyến nghị MUA ngắn hạn: DPM. GMT: 37.000đ

Phân tích kỹ thuật

19/09/2011

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VN-Index đã đảo chiều từ ngưỡng hỗ trợ 449,5. Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn TĂNG. Chỉ số HNIndex đã hồi phục từ sự hỗ trợ Fibonacci 38,2% tại mức 74,5. Dự báo ngắn hạn của HNIndex hiện vẫn là ÍT BIẾN ĐỘNG, tuy nhiên, mức dự báo có thể sẽ tăng. Sau khi dừng tất cả các khuyến nghị ngắn hạn trong tuần trước, chúng tôi trở lại khuyến nghị mua DPM vì cổ phiếu xuất hiện tín hiệu MUA ngắn hạn.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center