toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 16-08-2011 Giao dịch trong phạm vi dự báo: Chờ tín tín hiệu MUA ngắn hạn

Phân tích kỹ thuật

16/08/2011

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Ngưỡng kích hoạt tín hiệu MUA cho Vnindex vẫn là 393. Ngưỡng kích hoạt tín hiệu MUA cho HNXindex giảm xuống 67,5.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center