Phân tích kỹ thuật - 12-07-2011 VNI: đóng cửa dưới 423,39 điểm. Chuyển sang xu hướng GIẢM

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 423,39. Dự báo xu hướng ngắn hạn chuyển sang GIẢM. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 406 và 398 (-4,5%).
play
/en/research-center