Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 07-11-2011 - VNI & HNX: Giữ nguyên xu hướng GIẢM. Cắt lỗ DPM và KLS

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Cả hai chỉ số đang được dự báo GIẢM trong ngắn hạn. HNXIndex đã giảm xuống dưới mốc hỗ trợ 65,38, về mức thấp nhất trong lịch sử trong sáng nay. Khi nối các đáy trong tháng Năm và tháng Tám năm nay (xem đồ thị trang 2), chúng tôi nhận thấy đường xu hướng trùng với mức thấp nhất trong hôm nay tại mốc 64,81. Nếu chỉ số giảm dưới 64,81 sẽ hạ bậc dự báo trung hạn xuống mức GIẢM. Chúng tôi ngừng khuyến nghị ngắn hạn cho KLS do cổ phiếu đóng cửa dưới ngưỡng cắt lỗ