toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

PGD - GIẢM - Giá khí đầu vào tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận

Phân tích doanh nghiệp

30/08/2012

Chúng tôi thay đổi khuyến nghị cho PGD từ NĂM GIỮ xuống GIẢM và điều chỉnh giá mục tiêu xuống 32.200 đồng/cổ phiếu (TL giảm 15%). Điều này là do giá khí đầu vào được tăng gần đây sẽ được hồi tố và buộc công ty phải điều chỉnh lại lợi nhuận 6 tháng đầu năm và làm giảm lợi nhuận 6 tháng cuối năm. PV Gas (GAS) đã tăng giá khí tự nhiên bán cho PGD, từ 8,35 USD/MMBTU lên 10,55 USD/MMBTU tính từ 01/04/2012 (Quyết định 102/NQ-KVN ngày 23/08/2012).
Tags: PGD

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center