PDR - NẮM GIỮ - Giảm giá mục tiêu, vẫn khuyến nghị GIỮ - Cập nhật

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Căn cứ trên những kết quả ghi nhận được và tình hình thị trường hiện tại, chúng tôi giảm giá mục tiêu từ 41.000 đồng xuống 34.500 đồng sau khi thực hiện báo cáo phân tích lần đầu cho PDR vào ngày 28/7/2010 và vẫn khuyến nghị GIỮ đối với cổ phiếu này.
Tags: PDR
play
/en/research-center