Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

PDR - NẮM GIỮ - Giảm giá mục tiêu, vẫn khuyến nghị GIỮ - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp

09/12/2010

Căn cứ trên những kết quả ghi nhận được và tình hình thị trường hiện tại, chúng tôi giảm giá mục tiêu từ 41.000 đồng xuống 34.500 đồng sau khi thực hiện báo cáo phân tích lần đầu cho PDR vào ngày 28/7/2010 và vẫn khuyến nghị GIỮ đối với cổ phiếu này.
Tags: PDR

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center