Trung tâm phân tích
Quay lại

PDR - NẮM GIỮ - "Đại Gia" mới trong lĩnh vực bất động sản - Báo cáo lần đầu

Chúng tôi thực hiện báo cáo lần đầu cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán trên HOSE: PDR) với khuyến nghị GIỮ và mức giá mục tiêu là 41.000đ/CP, cao hơn 14% so với mức giá tham chiếu khởi điểm 36.000đ/CP, căn cứ vào những điểm nổi bật sau: