toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

PC1 - Doanh thu quý 4/2022 cao nhờ biên LN mảng xây lắp điện ổn định - Báo cáo KQKD

Phân tích doanh nghiệp

08/02/2023

CTCP Tập Đoàn PC1 (PC1) đã công bố KQKD quý 4/2022 khả quan với doanh thu đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 188 tỷ đồng (+33% YoY). LNST tăng mạnh chủ yếu nhờ lợi nhuận tăng mạnh từ mảng xây lắp điện, doanh thu tài chính cao hơn và lãi tỷ giá. Trong quý 4/2022, lợi nhuận gộp của mảng xây lắp điện tăng 133% YoY với doanh thu tăng 29% YoY và biên LN gộp tăng 541 điểm cơ bản đạt 12,7%

LNST điều chỉnh năm 2022 tăng 24% YoY đạt 600 tỷ đồng và hoàn thành 101% dự báo cả năm của chúng tôi. Ngược lại, LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2022 giảm 35% YoY do lỗ tỷ giá và mức cơ sở cao của năm 2021 (với mức lãi từ đánh giá lại). LNST báo cáo năm 2022 hoàn thành 148% kế hoạch cả năm của chúng tôi do tỷ giá USD/VND tăng thấp hơn dự kiến. 

Powered by Froala Editor

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center