Trung tâm phân tích
Quay lại

NT2 [MUA +25,9%] - Nâng dự phóng DPS dựa trên việc xóa dự phòng nợ xấu - Cập nhật

Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) thêm 6% lên 33.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA khi tăng dự báo DPS thêm 17% lên 3.500 đồng/mỗi năm giai đoạn 2023-2027. Nhìn chung, chúng tôi duy trì dự báo tổng LNST điều chỉnh cho giai đoạn 2023-2027.

Chúng tôi dự báo LNST điều chỉnh năm 2023 sẽ tăng 21% YoY với sự cạnh tranh ít hơn từ thủy điện, điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng sản lượng 10% YoY sau khi sản lượng phục hồi mạnh 27% YoY vào năm 2022. Ngoài ra, chúng tôi dự báo giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) cao hơn sẽ bù đắp cho giá khí cao hơn. Giá CGM trong 2T 2023 đạt 1.692 đồng/kWh (+21% YoY).

Với bảng cân đối kế toán không có nợ vay, chúng tôi dự báo NT2 sẽ ghi nhận lợi suất cổ tức cao hơn (12,1% cho năm 2023). Tính đến ngày 31/12/2022, NT2 có khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng tiền mặt tại quỹ sẵn sàng chi trả cổ tức. Chúng tôi dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) trung bình 5 năm tới đạt 1,7 nghìn tỷ đồng và dòng tiền tự do cho công ty (FCFF) trung bình 5 năm đạt 1,4 nghìn tỷ đồng. 

Powered by Froala Editor