Trung tâm phân tích
Quay lại

MWG [MUA +51,4%] - Tiêu dùng yếu thách thức lợi nhuận trong năm 2023 - Cập nhật

- Chúng tôi giảm  giá mục tiêu cho MWG thêm 26% nhưng giữ nguyên khuyến nghị MUA. Mặc dù chúng tôi cho rằng năm 2023 sẽ là một năm đầy thách thức đối với 2 nhà bán lẻ ICT mà chúng tôi theo dõi, dự phóng P/E năm 2024/25 hiện tại của MWG là 11,5x/8,4x là hấp dẫn so với dự báo CAGR EPS giai đoạn 2022-25 của chúng tôi là 18%.

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ mức giảm 29% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-25 của chúng tôi, điều này được bù đắp một phần bởi việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2024. Đầu tiên, chúng tôi giảm dự báo LNST giai đoạn 2023-25 của Thế Giới Di Động (TGDĐ — bao gồm TopZone) và Điện Máy Xanh (ĐMX) do doanh thu thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng trong 2T 2023. Thứ hai, chúng tôi tăng dự báo lỗ ròng của chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) trong giai đoạn 2023-24 do (1) doanh thu/cửa hàng thấp hơn dự kiến trong 2T 2023 và (2) lỗ ròng sau kiểm toán năm 2022 cao hơn 8% so với trước kiểm toán .

- Yếu tố hỗ trợ: Chi tiêu của người tiêu dùng mạnh hơn dự kiến; phát hành riêng lẻ tại BHX có thể mở trị giá trị vốn chủ sở hữu của chuỗi bách hóa này.


Powered by Froala Editor