toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

MSN - NẮM GIỮ - Tiềm năng tăng trưởng đến từ các thương vụ M&A - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp

24/08/2011

Tiềm năng tăng trưởng đến từ các thương vụ M&A: Chúng tôi rất lạc quan về triển vọng phát triển của tập đoàn Masan (MSN) với giá mục tiêu 97.500 đồng, tăng 1% so với giá hiện tại. Chúng tôi định giá riêng từng lĩnh vực kinh doanh và dùng phương pháp Tổng các giá trị thành phần (SOTP) để xác định giá mục tiêu.
Tags: MSN

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center