toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

MBB - KHÔNG KN - Cập nhật ĐHCĐ và kết quả kinh doanh quý 1/2012 - Cập nhật ĐHCĐ

Phân tích doanh nghiệp

27/04/2012

ĐHCĐ của MBB được tổ chức sáng 26 tháng Tư tại Hà Nội với một số nội dung chính như sau: Chỉ tiêu cho năm 2012 – Tổng tài sản tăng 26%, đạt 175.500 tỷ đồng. Tín dụng tăng 17%, tương ứng mức trần tăng trưởng tín dụng dành cho ngân hàng nhóm 1, đạt 72.284 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 21%, tương đương 108.199 tỷ đồng. Chỉ tiêu nợ xấu dưới 1,9%. Lợi nhuận ròng trước thuế MBB đặt ra là 3.680 tỷ đồng, tăng 40% so với năm ngoái.
Tags: MBB

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center