toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

MBB - KHÔN GKN - Thăm DN

Phân tích doanh nghiệp

09/04/2012

Mục tiêu 2012 - MBB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2012 là 3.500 tỷ đồng (+34% Y-o-Y). Tăng trưởng tín dụng dự kiến theo đúng quy định của NHNN cho ngân hàng nhóm 1 là 17% trong khi tăng trưởng tiền gửi khách hàng ít nhất là 17% .
Tags: MBB

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center