Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

LSS - THÊM VÀO- Triển vọng từ giá đường tăng - Báo cáo chi tiết

Phân tích doanh nghiệp

10/01/2011

Chúng tôi thực hiện báo cáo phân tích chi tiết lần đầu cho Công ty Cổ phần đường Lam Sơn (HSX: LSS), một trong những nhà sản xuất đường lớn nhất Việt Nam với khuyến nghị THÊM VÀO và giá mục tiêu là 39.600 đồng/cổ phiếu
Tags: LSS

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center