Quay lại

LPB [KHẢ QUAN +17,8%] - Tăng trưởng lợi nhuận chững lại trong năm 2023 - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp

14/03/2023

Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) thêm 14,2% lên 16.900 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ (1) mức tăng tổng cộng 12,5% trong dự báo  cho LNST giai đoạn 2023-2027 và (2) giảm giả định chi phí vốn chủ sở hữu của LPB từ 16,6% xuống 16,4% do cập nhật hệ số beta.

Chúng tôi nâng dự báo LNST năm 2023 thêm 5,6%, lên 5,1 nghìn tỷ đồng (+13,1% YoY), chủ yếu nhờ (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 4,0% do điều chỉnh tăng 14 điểm cơ bản trong dự báo NIM  và (2) giảm 9,5% chi phí HĐKD (OPEX), mức tăng của LNST cũng đã bị giảm bớt một phần bởi (1) thu nhập phí ròng (NFI) giảm 16,2% (bao gồm cả thu nhập từ giao dịch ngoại hối) do chúng tôi điều chỉnh giả định về phí bancassurance ứng trước của LPB và (2) chi phí dự phòng tăng 19,2% do giả định thận trọng hơn về chất lượng tài sản.
-

Powered by Froala Editor

Tags: LPB

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center