Quay lại

LHG [MUA +57,9%] - Định giá hấp dẫn; dự báo lợi nhuận giảm trong năm 2022 - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp

13/09/2022

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 61.900 đồng/CP cho LHG. 

- Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu cho LHG do công ty có số dư tiền mặt ròng tính đến quý 2/2022 cao hơn so với cuối quý 1/2022, bị ảnh hưởng bởi mức tăng 0,5 điểm % trong giả định lãi suất phi rủi ro và kéo dài giả định doanh số bán đất giai đoạn 2023-2026 của chúng tôi. 

- Chúng tôi duy trì giả định doanh số bán đất KCN năm 2022 là 12 ha (+9% YoY) nhưng điều chỉnh giảm 15% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS do biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2022 thấp hơn kỳ vọng, mà chúng tôi cho rằng chủ yếu là do việc điều chỉnh tăng chi phí phát triển quỹ đất KCN đã cho thuê lũy kế. Chúng tôi điều chỉnh giảm 2,8% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2026 sau khi chúng tôi kéo dài giả định doanh số bán đất trong giai đoạn 2023-2026.

Powered by Froala Editor

Tags: LHG

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center