Trung tâm phân tích
Quay lại

HVN [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +3,1%] - Trung Quốc mở cửa hỗ trợ đà phục hồi sau đại dịch - Cập nhật

Chúng tôi điều chỉnh giảm 12% giá mục tiêu của HVN xuống 13.400 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với HVN. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do mức giảm 12% trong dự báo tổng EBITDAR giai đoạn 2023-2024 của chúng tôi, điều này chủ yếu được củng cố bởi (1) các giả định thấp hơn của chúng tôi đối với lượng hành khách và mức sinh lời mảng trong nước của HVN trong giai đoạn này và (2) dự báo khả năng sinh lời thấp hơn của chúng tôi cho VNA tính riêng trong giai đoạn 2023-2024 do các giả định về mức chênh lệch dầu/nhiên liệu máy bay cao hơn của chúng tôi.

Trong Báo cáo cập nhật này, chúng tôi duy trì mức chiết khấu 15% so với định giá của HVN nhằm phản ánh rủi ro bị hủy niêm yết tại sàn HOSE. 

Powered by Froala Editor