Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

HDB - Doanh thu cao bù đắp chi phí tín dụng tăng mạnh - Báo cáo KQKD

Phân tích doanh nghiệp

07/02/2023

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB) công bố KQKD hợp nhất năm 2022 với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 7,8 nghìn tỷ đồng (+28,0% YoY), hoàn thành 98% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi. LNST hợp nhất năm 2022 tăng chủ yếu nhờ (1) thu nhập lãi (NII) tăng 29,7% YoY, (2) thu nhập phí thuần (NFI) tăng 53,4% YoY, bù đắp cho (3) chi phí dự phòng tăng 33,1% YoY và (4) chi phí HĐKD (OPEX) tăng 35,2% YoY. LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2022 đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (-13,9% YoY so với quý 3/2022). Nhìn chung, lợi nhuận của HDB phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

Powered by Froala Editor

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center