Trung tâm phân tích
Quay lại

GEG [PHTT -8,5%] - Điều chỉnh giá mục tiêu do biểu giá thấp hơn cho nhà máy điện chuyển tiếp - Cập nhật

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 15% giá mục tiêu xuống 12.900 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Điện Gia Lai (GEG). 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do chúng tôi điều chỉnh giảm 20% dự báo tổng LNST giai đoạn 2023-2032, do chúng tôi giảm giả định giá bán điện trung bình khoảng 13% đối với các dự án điện tái tạo sắp tới của GEG trong giai đoạn dự báo để phản ánh cơ chế giá mới của Bộ Công Thương quy định vào tháng 01/2023. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 sẽ tăng 24% YoY với lợi nhuận cao hơn từ mảng điện mặt trời và 4 trang trại điện gió hiện hữu (130 MW) của GEG dù dự án nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 (100 MW) có khả năng ghi nhận lỗ, và  chúng tôi cho rằng nhà máy này sẽ được đưa vào vận hành từ giữa năm 2023. Trong khi đó, chúng tôi dự báo LNST báo cáo năm 2023 sẽ giảm 21% YoY khi GEG không ghi nhận lãi thoái vốn như trong năm 2022.

Powered by Froala Editor