Trung tâm phân tích
Quay lại

GDT [MUA +27,8%] - Đơn hàng đến tháng 5; nhà máy vừa mua hỗ trợ tăng lợi nhuận - Cập nhật & Báo cáo ĐHCĐ

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên 2023 của CTCP Gỗ Đức Thành (GDT) tại TP. HCM vào ngày 25/03. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với GDT mặc dù đã điều chỉnh giảm 8% giá mục tiêu.

Chúng tôi điều chỉnh giảm 10% tổng LNST giai đoạn 2023-2025 do mảng kinh doanh sản phẩm nhỏ đang phục hồi chậm hơn dự kiến nhưng sẽ được bù đắp một phần nhờ mảng đồ nội thất mới tăng mạnh hơn dự kiến.

Đơn hàng của khách hàng GDT đang phục hồi do tình trạng khách hàng giảm hàng tồn kho đã giảm dần. Đơn hàng chưa thực hiện hiện tại đủ cho sản xuất tối đa công suất đến tháng 5/2023, chậm hơn thông thường mọi năm. 

Powered by Froala Editor