Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

DPM - KHÔNG KN - Cổ đông DPM đồng ý mua DCM - Cập nhật ĐHCĐ

Phân tích doanh nghiệp

04/05/2012

Đại hội đồng cổ đông của DPM đã thông qua kế hoạch mua 51% vốn chủ sở hữu Nhà máy đạm Cà Mau ( còn gọi là “dự án Cà Mau”) với tỷ lệ đồng ý là 88,8%. Như vậy, DPM sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất và kinh doanh urea hạt trong và hạt đục lớn nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.
Tags: DPM

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center