toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

DPM - Cổ tức tiền mặt cao; kế hoạch LNST năm 2023 thận trọng - ĐHCĐ bất thường

Phân tích doanh nghiệp

28/12/2022

- Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ bất thường của Tổng CT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) tại Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 27/12/2022. Buổi họp thảo luận về 1) việc thanh toán chi phí vận chuyển khí đầu vào bổ sung, 2) đề xuất điều chỉnh tăng mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022, và 3) kế hoạch doanh thu và LNST năm 2023. 

- Cổ đông chấp thuận cho DPM thanh toán chi phí vận chuyển khí bổ sung trị giá 420 tỷ đồng cho Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS). 

- Cổ đông đã thông qua tờ trình của DPM về việc tăng cổ tức tiền mặt năm 2022 từ 5.000 đồng/cổ phiếu lên 7.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn dự báo của chúng tôi là 5.000 đồng/cổ phiếu.

Powered by Froala Editor

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center