toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

DIG - MUA - Quỹ đất sạch lớn với giá hiện tại rất thấp so với giá trị tài sản ròng - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp

22/07/2011

Quỹ đất sạch lớn với giá hiện tại rất thấp so với giá trị tài sản ròng: Nâng khuyến nghị lên MUA: DIG trở thành cổ phiếu yêu thích của chúng tôi sau cuộc gặp tuần trước với Ban Giám đốc DIG và chuyến đi thăm dự án ở Vũng Tàu.
Tags: DIG

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center