toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

DHG - THÊM VÀO - Kết quả tốt như mong đợi – chờ thêm yếu tố hỗ trợ từ nhà máy mới - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp

17/02/2012

Tiếp tục giữ giá mục tiêu 71.000 đồng – Sau khi xét thấy kết quả năm 2011 được công báo khá sát với dự phóng của chúng tôi và không có thay đổi đáng kể trong dự phóng trong năm 2012, chúng tôi tiếp tục giữ mức giá mục tiêu 71.000 đồng, với mức P/E dự phóng năm 2012 là 10,1 lần và EPS năm 2012 ước tính 7.045 đồng, và mức P/E dự phóng năm 2013 P/E giảm còn 8,2 lần do nhà máy mới dự tính sẽ được đưa vào sử dụng vào năm này. Từ ngày chúng tôi cho ra báo cáo lần đầu - 05/09/2011, giá cổ phiếu đã tăng
Tags: DHG

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center