toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

DHG - THÊM VÀO - Kết quả hoạt động quý 1/2012 phù hợp với dự báo của chúng tôi - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp

15/05/2012

Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu tại mức 71.000 đồng với khuyến nghị THÊM VÀO– Kết quả quý 1/2012 của công ty phù hợp với dự báo của chúng tôi với doanh thu tăng 7,1% và lợi nhuận tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2012 cho DHG là 2.851 tỷ đồng (tăng 14,5%) và lợi nhuận ròng 487 tỷ đồng (tăng 17,3%). DHG đang giao dịch tại P/E là 8,4x với EPS 2012 dự kiến là 7.466 đồng và giá thấp hơn 16% so với giá mục tiêu 71.000 đồng của chúng tôi.
Tags: DHG

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center