Trung tâm phân tích
Quay lại

DGC - Mảng photpho bình thường hóa; bước đầu tiên của các dự án trong tương lai - Báo cáo ĐHCĐ

LNST quý 1/2023 ước tính của ban lãnh đạo: 700 tỷ đồng (-50% YoY), thấp hơn 10% so với ước tính của chúng tôi nhưng phù hợp với kế hoạch của ban lãnh đạo.

Đối với năm 2023, DGC đặt mục tiêu doanh thu sẽ giảm 25% YoY và LNST giảm 50% YoY do nhu cầu yếu hơn ảnh hưởng đến sản lượng bán và giá bán.

Mục tiêu doanh thu của DGC cao hơn 14% so với dự báo năm 2023 của chúng tôi chủ yếu do giả định giá bán cao hơn — đặc biệt đối với photphat nông nghiệp — được bù đắp một phần bởi dự báo sản lượng bán thấp hơn. 

Powered by Froala Editor