Trung tâm phân tích
Quay lại

DCM - KQKD quý 1/2022 nhờ giá và sản lượng urê tăng mạnh - Báo cáo KQKD

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau  (DCM) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (+117,6% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (+10 lần YoY), chủ yếu do giá urê tăng 121,2% YoY và sản lượng bán urê tăng 11,0% YoY. 


Powered by Froala Editor