toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

DBC - KHÔNG ĐÁNH GIÁ - Ngắn hạn khó khăn, chờ giá trị dài hạn - Thăm DN

Phân tích doanh nghiệp

29/08/2012

DBC trở thành tâm điểm chú ý khi công bố kết quả lợi nhuận quý 1 với mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng 72% từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là thức ăn chăn nuôi. Công ty cũng nhận được một phần lợi nhuận khá lớn 171 tỷ đồng trong quý 1 từ việc bán dự án bất động sản cao hơn cả mục tiêu lợi nhuận cả năm của công ty (167 tỷ đồng). Với mục đích tìm hiểu thêm, chúng tôi đã đến thăm tỉnh Bắc Ninh.
Tags: DBC

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center