toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Chuyển mã đầu tư – Bán LSS, Mua SBT

Báo cáo ngành

15/10/2012

Gần đây chúng tôi đã phát hành báo cáo cập nhật SBT với khuyến nghị MUA (tăng 22%) và báo cáo cập nhật LSS với khuyến nghị BÁN (giảm 25%).

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center