toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Cập nhật vĩ mô - Tốc độ tăng CPI tháng 1 thấp hơn so với tháng 12

Báo cáo vĩ mô

17/01/2011

Chúng tôi kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cải thiện hơn so với tháng trước. Tốc độ tăng CPI tháng 1 so với tháng trước đó có thể sẽ thấp hơn so với tháng 12 do giá cả hàng hóa thiết yếu khá ổn định.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center