toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Cập nhật vĩ mô - Thống đốc tái khẳng định sẽ giảm lãi xuất

Báo cáo vĩ mô

19/08/2011

Sau bài phỏng vấn kêu gọi giảm lãi suất vào đầu tháng 8, trong ngày hôm nay, thống đốc khẳng định lại thông điệp này trên Thời Báo Kinh tế Sài gòn. Sau đây là nội dung chủ yếu của bài phỏng vấn:

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center