Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Vĩ mô - Tăng trưởng GDP đạt mức cao kỷ lục

GDP tăng cao kỷ lục trong quý 3/2022. Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), GDP của Việt Nam tăng 13,67% YoY trong quý 3/2022 - đưa tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022) lên 8,83% - là mức tăng trưởng cao nhất cùng kỳ giai đoạn 2011 - 2022. Mức tăng trưởng cao kỷ lục của quý 3/2022 là chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi của nền kinh tế và từ mức nền thấp của quý 3/2021.  

Khu vực Dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh với mức tăng trưởng 18,9% YoY trong quý 3 và 10,6% trong 9T 2022, đóng góp 54,2% vào tăng trưởng GDP trong 9T 2022. Trong khi đó, khu vực Công nghiệp & Xây dựng tăng 12,9% trong quý 3/2022 và 9,4% trong 9T 2022, đóng góp 41,8% vào tăng trưởng GDP 9T 2022, với ngành Sản xuất/Chế biến chế tạo là động lực chính khi tăng 13% YoY trong quý 3 và 10,7% trong 9T 2022. Ngoài ra, Khu vực Nông, Lâm, Ngư nghiệp tăng trưởng 3,2% trong quý 3/2022 và 3,0% trong 9T 2022, đóng góp 4,0% vào tăng trưởng GDP 9T 2022.  

Powered by Froala Editor