Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Vĩ mô - Số liệu tháng 10 cho thấy bức tranh vĩ mô trái chiều

Sản xuất tiếp tục mở rộng với tốc độ chậm hơn. Chỉ số Sản xuất Công nghiệp (IIP) tăng 6,3% YoY trong tháng 10, trong đó IIP của lĩnh vực sản xuất chế biến/chế tạo tăng 5,7% YoY, đây là mức tăng trưởng theo tháng thấp nhất kể từ tháng 2/2022. Trong 10 tháng đầu năm 2022 (10T 2022), IIP toàn ngành công nghiệp tăng 9,0% YoY với IIP của lĩnh vực sản xuất chế biến/chế tạo tăng 9,6%. Theo S&P Global, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã giảm từ 52,5 điểm trong tháng 9 xuống 50,6 điểm trong tháng 10 -  mức thấp nhất trong 13 tháng qua, chủ yếu là do lượng đơn đặt hàng mới tăng thấp hơn, dẫn đến tăng trưởng sản lượng, việc làm và hoạt động mua hàng chậm lại.  

Doanh thu bán lẻ tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 17,1% YoY trong tháng 10, đưa tăng trưởng doanh thu bán lẻ trong 10T 2022 đạt 20,2% YoY, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 16,1% (cùng kỳ 2021 giảm 5,1% và nếu loại trừ yếu tố giá giảm 6,8%). Chúng tôi kỳ vọng tiêu dùng trong nước sẽ vẫn duy trì ổn định vào  dịp cuối năm, được hỗ trợ bởi tỷ lệ thất nghiệp thấp, thu nhập cao hơn so với cùng kỳ và ngành du lịch tiếp tục phục hồi mạnh. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu bán lẻ có thể giảm tốc do tốc độ tạo việc làm có thể chậm lại khi tốc độ mở rộng hoạt động sản xuất chững lại do ảnh hưởng của nhu cầu thế giới và mức nền cao hơn của năm ngoái do hoạt động bán lẻ đã bắt đầu phục hồi từ quý 4/2021.  


Powered by Froala Editor