Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Vĩ mô - Rủi ro toàn cầu ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi kinh tế

Tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 3 năm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO), tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,03% trong quý 1/2022, mức tăng trưởng trong quý 1 cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Chúng tôi kỳ vọng các hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục cải thiện trong những quý tới. Tuy nhiên, do các rủi ro trên toàn cầu gia tăng, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP cho năm 2022 xuống còn 7,2% từ mức dự báo 7,8% vào đầu năm 2022, duy trì dự báo GDP năm 2023 đạt 7,0%.

Powered by Froala Editor